Effect/Processor Powercore i-7100-PHONIC

Liên Hệ

Hotline : 0914.818.888

Effect/Processor Powercore i-7100-PHONIC
Thông tin sản phẩm: Effect/Processor Powercore i-7100-PHONIC

Cắt tiếng rú rít của hệ thống âm thanh hội trường ,nhà thờ và các chương trình nghệ thuật
Ưu việt : Cắt tự động ,giá thành hợp lý
Mô tả sản phẩm:
24 lập trình hoàn toàn các bộ lọc tham số có thể được thiết lập bằng tay
Auto Mode liên tục giám sát hỗn hợp và tự động thiết lập lại các bộ lọc
Hướng dẫn chế độ cung cấp cho mỗi kênh lên đến 12 bộ lọc đầy đủ tham số
đơn-Shot, tự động, và các chế độ bằng tay có thể được gán cho mỗi một bộ lọc cá nhân
Hầu hết các thay đổi gần đây sẽ được tự động lưu trữ và lưu giữ, ngay cả sau khi tắt

Tìm theo giá

Tìm giá
Hỗ trợ trực tuyến
THỜI TIẾT & TỈ GIÁ
Bản đồ
Bảng giá
Scroll