0251 3940640

Casio LK-270

Casio LK-270

Bán Đàn Organ Casio LK-270 Phím sáng tại Biên Hòa, Đồng Nai, Organ Casio LK-270 đưa âm nhạc đến với bạn một cách dễ dàng và đơn giản hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với những người mới tập đàn thì đây là sản phẩm hoàn hảo. Được thiết kế với bàn phím sáng, trực quan và dễ nhớ các phím đàn, cùng với việc cảm nhận âm nh

Giá : 5.450.000 đ

Bán Đàn Organ Casio LK-270 Phím sáng tại Biên Hòa, Đồng Nai, Organ Casio LK-270 đưa âm nhạc đến với bạn một cách dễ dàng và đơn giản hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với những người mới tập đàn thì đây là sản phẩm hoàn hảo. Được thiết kế với bàn phím sáng, trực quan và dễ nhớ các phím đàn, cùng với việc cảm nhận âm nh

Bình luận