0914 818888

Squier® Vintage Modified® Jazz Bass, Rosewood Fingerboard, Olympic White

Squier® Vintage Modified® Jazz Bass

Giá gốc: 7.900.000 đ - 9% 7.200.000 đ

Bình luận