0914 818888

Squier® Vintage Modified Jazz Bass® V, Maple Fingerboard, Olympic White

Squier® Vintage Modified Jazz Bass® V

Giá gốc: 9.200.000 đ - 10% 8.300.000 đ

Bình luận