0914 818888

Squier® Vintage Modified Mustang® Bass, Maple Fingerboard, 3-Tone Sunburst

Squier® Vintage Modified Mustang® Bass

Giá gốc: 7.900.000 đ - 9% 7.200.000 đ

Bình luận